wyceń teraz

Szklenie stałe w skrzydle, rozwierno-uchylne lewe, słupek ruchomy, rozwierne prawe

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe górne skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane. Dolne lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe dolne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne otwierane na prawą stronę.