wyceń teraz

Rozwierno-uchylne lewe, rozwierne prawe, słupek ruchomy, uchylne z klamką u góry

Okno czteroskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe górne skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na lewo z klamką po prawej stronie. Prawe górne skrzydło ze słupkiem ruchomym rozwierne na prawą stronę. Prawe i lewe dolne skrzydło uchylne z klamką u góry.