wyceń teraz

Rozwierne, uchylno-przesuwne lewe, uchylno-przesuwne prawe, słupek ruchomy

Drzwi uchylno-przesuwne otwierane do wewnątrz. Lewe i prawe skrzydło rozwierne. Lewe środkowe skrzydło uchylno-przesuwne otwierane na lewą stronę. Prawe środkowe skrzydło ze słupkiem ruchomym otwierane na prawą stronę.