wyceń teraz

Podział symetryczny poziomy 33-33-33

Okna trzyskrzydłowe z podziałem symetrycznym poziomym 33-33-33. Szerokości skrzydeł jednakowe.